Den finlandssvenska dragspelskonstnären och konstnärsprofessorn Maria Kalaniemi (född 1964) hör till pionjärerna inom den finländska nutida folkmusiken. Hon inledde sina studier vid Sibelius-Akademin 1983 som en av de sex första folkmusikstuderandena. Maria Kalaniemi har under flera årtionde gjort en betydande karriär såväl i Finland som utomlands och förnyat uppfattningen om dragspelet och dragspelsmusiken. Den lyrisk känsliga och intensiva spelstil som Kalaniemi skapat har vunnit en trogen åhörarskara på olika håll av världen. Hennes spelstil har träffande beskrivits som finländsk dragspelsfado.

Maria Kalaniemi har gjort ett otal konsertturneér i olika sammansättningar på olika håll i världen. Hon har erhållit ett otal pris och erkännanden.I maj 2012 erhöll Maria Svenska Kulturfondens Konstpris. Maria Kalaniemi är även en uppskattad pedagog och undervisar bl.a vid Sibelius-Akademin i Helsingfors.

Under fullmånen (Vimeo): http://vimeo.com/22203141